Tipy na výlet

Demonstrační objekt Klokočná a naučná stezka

Demonstrační objekt Klokočná se nachází na polesí Říčany a byl vyhlášen jako les zvláštního určení, který slouží ke sledování výběrného způsobu hospodaření. Objekt vznikl v důsledku kalamitních těžeb, kdy se v převážně borových porostech utvořil diferencovaný nárost smrku.

Naučná stezka prochází mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice. Seznamuje s typy lesa a přírodě blízkými způsoby lesního hospodaření, které se zde uplatňují a zkoumá se jejich přínos pro kvalitu lesních porostů.

Další informace…

Zřícenina hradu Kožlí

Zřícenina Hradu Kožlí leží na soutoku Janovického a Tisemského potoka a je velice oblíbenou turistickou zastávkou místního kraje. Poloha zříceniny je naprosto ideální, jelikož je vzdálená necelých 5 kilometrů od okresního města Benešov směr Neveklov a je mimořádně dobrým tipem na rodinný výlet nedělního odpoledne. V úpatí kopce CHLUM (504 m n.m.), kde může návštěvník lesa začít výlet je parkoviště. Zde má návštěvník lesa možnost bezplatně zanechat automobil a vyrazit po turisticky značené cestě pěšky.

Přímo z cesty může návštěvník vnímat hned několik typů lesních porostů. To je dáno mimořádnou pestrostí okolí cesty, která vede ke zřícenině podél meandrů Janovického potoka. V blízkosti Janovického potoka narazíte na lužní stanoviště s vrbou, olší, ale i jasanem. Jsou to jedny z nejbohatších a nejpestřejších porostů naší flóry. Při pohledu do svahu kopce Chlum vás oslní i 200 let staré buky s příměsí jedle a klenu. Významnou faunu na sebe váže zmiňovaný Janovický potok, který je pstruhovou vodou a poskytuje domov vzácnému raku říčnímu. Po 2 km chůze dojdete přímo k Altánu, který Vám poskytne útočiště nejen pro svačinu, ale i ochranu před deštěm a je relaxačním místem uprostřed bývalých Arcivévodských lesů. Lokalita zříceniny Kožlí je významná pro výskyt původního Posázavského ekotypu smrku ztepilého, jehož někteří jedinci v místních podmínkách dosahují objemu kmenu i přes 10 m3. Altán u zříceniny Kožlí tedy dokáže svojí přítomností zpříjemnit chvíle strávené v lese všem návštěvníkům rozmanité přírody Konopišťských lesů. Tak jako my zkvalitňujeme návštěvníkům veřejný přístup do našich lesů nejen výstavbou Altánů, tak i my doufáme ve zlepšení přístupu některých návštěvníků v našich lesích.

Naučná stezka „ Pod stromy“

Naučná stezka se nachází v Konopišťském parku, kde se návštěvníci seznámí se základními dřevinami naší přírody. Stezku mohou využít školy k výuce. Stezka má webovou podporu. Naučná stezka vede kolem altánu na Tuškově, který je určen návštěvníkům parku jako odpočinkové místo s krásnou vyhlídkou na zámek Konopiště a na kostel Chvojen.

Další informace…

Přírodní park Velkopopovicko

Cílem přírodního parku je ochrana krajinného rázu území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami.

Přírodní rezervace Grybla

Přírodní rezervace Grybla je vyhlášena od roku 1986 a nachází se severně od vesnice Krhanice. Důvodem ochrany je bukový porost s přirozeným podrostem. Grybla (514 m) je nejvyšší vrch Hornopožárského lesa, asi 5 km východně od Jílového u Prahy, v katastrálních územích Krhanice (okres Benešov, sem spadá i vrchol) a Těptín (okres Praha-východ). Poblíž vrcholu lze nalézt zbytky tvrziště. Na jižním svahu skloněném k Sázavě se na rozloze více než 1 km2 nachází stejnojmenná rezervace s roztroušenými skalami, osamělými balvany často porostlými mechem a s chráněným lesním porostem s buky a duby. Vrchol Grybly není přístupný po žádné cestě, terén směrem na jih k Panské skále je navíc rovinatý, proto není snadné vrchol nalézt. Uprostřed rezervace leží Panská skála s vyhlídkou k jihu a jihovýchodu (Týnec nad Sázavou, Neštětická hora), částečně zakrytou stromy. Poblíž Panské skály je křižovatka turistických značených cest, především do Kamenice, Jílového a Týnce nad Sázavou.

Plešivec

Plešivce (654m n.m.), přezdívaný Olymp Brd. Lesní porosty ve svažitém, kopcovitém terénu tvoří převládající SM, MD. Členitost terénu s řadou krásných vyhlídek do kraje předurčuje lesy k turistice a oddechu. Na Plešivci najdeme nejznámější hradiště z doby neolitu o rozloze 61 ha. Návštěvníci lesa mohou obdivovat vyhlídku z Čertovy kazatelny, viklan, Krkavčí skálu a Plešivecké jezírko.

Nučná stezka Z Jinec na Olymp Brd

Stezka, která vás provede vzdálenou i blízkou historií městyse Jince a jeho malebného okolí, byla otevřena v červnu 2013 Vám pomůže objasnit život pod mořskou hladinou odehrávající se před více jak pěti sty miliony let, historii výroby bronzu a železa a nabídne rozhledy po příbramském i hořovickém kraji. Stezka začíná na jineckém vlakovém nádraží, pokračuje městysem Jince, kolem bývalého zámku, huti Barbora, dále přes Kubovu lávku, přírodní památkou Vinicí do Běřína, na Plešivec, do Rejkovic, přírodní památkou Na Horách do Křešína a zpět do Jinec na náměstí, kde naučná stezka končí.Na celkové trase v délce 17,3 kilometru (cca 5 hodin čisté chůze) najdete 16 informačních tabulí, které obsahují podrobnější texty. Velká část trasy prochází lesními porosty polesí Komorsko, které je součástí Lesního závodu Konopiště, LČR, s.p..

Rozhledna Veselý vrch

Rozhledna Veselý vrch nabízí nádherný pohled na vinutý kaňon Vltavy.V místních lesích se udržely vzácné druhy ptáků, za zmínku stojí orel mořský a výr velký.