Charakteristika lesního závodu Konopiště

Lesní závod Konopiště je jedním ze čtyř přímo řízených lesních závodů v rámci podniku Lesy ČR, s.p. Je nejrozsáhlejší lesní závod, jehož lesy se rozkládají na 300 tis. ha katastrálního území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Celkově LZ Konopiště obhospodařuje cca 30 tis. ha lesů, z nichž téměř 12 tis. ha podléhá církevním restitucím. Roční těžba je cca 130 tis m3. Celé území je rozděleno předěly vodních toků Vltava, Sázava , Berounka, Kocába. Velká část lesů plní mimoprodukční, převážně rekreační funkce s řadou rozsáhlých chatových oblastí. Sídlo lesního závodu je na zámečku Želetinka v Konopišti, plošně je rozdělen na 12 polesí

Zastoupení dřevin:

Smrk Borovice Modřín Dub Buk Ostatní
46% 20% 6% 10% 7% 11%

Klimatické poměry

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7,0 – 7,5 °C. Vegetační doba trvá v průměru 153 dní. Průměrný úhrn srážek je v rozmezí od 600 mm – 650 mm.

Myslivost

Lesní závod Konopiště je znám velkou tradicí v oblasti myslivosti. Tradice a historie se váže k poslednímu následníku habsburského trůnu, Františku Ferdinandu d ´Estemu z přelomu 20.století, který ulovil více než 250 tisíc kusů zvěře. Lesní závod Konopiště obhospodařuje různé typy honiteb – bažantnice, kde se loví na 2250 ha cca 60 tis. kusů bažantí zvěře, obory – Třebenice, Vlková, Točná, kde se chová zvěř mufloní, dančí, sičí Dybowského a jelenec běloocasý. Ve volných honitbách lze lovit zvěř černou, srnčí, dančí a jelení.

Parcourová střelnice

LZ Konopiště provozuje střelnici Vráž nedaleko Komorního Hrádku. Střelnice byla vybudována v roce 1999. Nevznikla úpravami jakékoliv střelnice, ale vysloveně na zelené louce cíleným budováním pouze pro účely loveckého parcouru. Vysokou úroveň technické a organizátorské připravenosti je možné doložit výsledky a referencemi při pořádání FITASC Grand Prix Prague v roce 2001, mistrovství Evropy v roce 2003 a 2004.

Domníváme se však, že prestiž této střelnice je v České republice známá nejen střelcům, kteří se intenzivně věnují brokové střelbě, ale též mnoha firmám, které v prostorách parcourové střelnice na Vráži pořádají své firemní a prezentační akce. LZ Konopiště pořádal v bažantnici , střelnici Konopiště v roce 2007 mistrovství světa v loveckém parcouru, jehož se zúčastnilo rekordních 1008 střelců a v roce 2013 mistrovství Evropy, kterého se zúčastnilo 842 střelců z 28 zemí.